Tělo. Je nám dáno od narození a všechno s námi prožívá. Každý další měsíc a každý další rok se do něj postupně zapisuje. Ale my jej často nedbáme. Možná si ani nevšímáme, že je pořád s námi.  A že často trpí či nesouhlasí s tím, jak s ním zacházíme. Že potřebuje pozornost ve formě péče a doteku.

Dotek dokáže být mocný a léčivý. Základní potřebu dotýkat se druhých a být dotýkán máme od narození. S věkem se nevytrácí, ba možná naopak. Mnoho léčebných systémů jako hlavní nástroj využívá dotek.

Kůže. Bariéra a ochrana před vnějšími vlivy. Ale taky nejcitlivější zprostředkovatel doteku. Brána k druhým. Podráždění nervových zakončení v koncové vrstvě pokožky vyvolává v mozku libé pocity, uvolňuje a navozuje dobrou náladu.

Každý z nás potřebuje individuální přístup. Mým cílem je každému poskytnout masáž na míru, respektující jeho představy a momentální potřeby.

To je citlivá masáž. Buďte vítáni!